Työtä ohjaavat arvot

Humanistinen ihmiskäsitys, joka näkyy työssäni:
  • yksilön arvokkuuden tunnustamisena; jokainen ihminen on arvokas jo pelkällä olemassa olollaan riippumatta esim. hänen iästään, sukupuolestaan, ihonväristään, uskonnollisesta tai seksuaalisesta suuntautumisestaan
  • yksilön vapautena päättää itsestään ja itseään koskevista asioista
  • yksilön vastuuna omista toiminnoistaan
  • asiakkaan kohtaamisena holistisena kokonaisuutena; yksilönä (järki, fyysinen vire/terveys) ja osana häntä ympäröivää sosiaalista järjestelmää
Sekä työtä ohjaavissa ratkaisukeskeisissä periaatteissa:
  • asiakkaalla on sisäistä vahvuutta ja resursseja auttaa itseään
  • vain asiakas itse voi muuttaa itseään
  • yhteistyö pohjautuu arvostamiseen ja tasaveroisuuteen
  • työtä ohjaa tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus
  • työssä on läsnä huumori ja leikillisyys