Työnohjaus

Monipuolinen työhistoriani (mm. opettajan, lastensuojelulaitoksen johtajan/perhekotiäidin, kuraattorin ja terapeutin työssä), sekä laaja koulutustaustani (työnohjaaja/STOry, johdon- ja esimiesten työnohjaaja MASTER CSLE, opettaja/KM, sosionomi, psykoterapeutti) antavat vankan pohjan työnohjaajana toimimiselle.

Tarjoan työnohjausta yksityisille yksilö-/ryhmätyönohjausasiakkaille ja työyhteisöille, sekä puitesopimuskumppaneille.

Työnohjauksella on mm. seuraavia hyötyjä:

Yksilötasolla työnohjaus:
- tuo esille voimavaroja ja vahvuuksia
- lisää työmotivaatiota ja työhyvinvointia
- ennaltaehkäisee työuupumista
Esimiestasolla työnohjaus:
- vahvistaa johtajan ammatti-identiteettiä
- kehittää johtajan esimiestaitoja
Työyhteisötasolla työnohjaus:
- kehittää työyhteisön vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
- parantaa yhteishenkeä ja työilmapiiriä
- selkeyttää perustehtävää ja vahvistaa työn tavoitteellisuutta
- lisää työn tehokkuutta ja laatua
Toimintatapani työnohjaajana:

Teen työnohjausta ratkaisukeskeisestä ja kognitiivisesta viitekehyksestä käsin, jossa tavoitteena on ohjattavan vahvuuksien ja voimavarojen esille tuominen ja niiden hyödyntäminen, sekä tavoitteen kirkastuminen.
Luovat menetelmät työnohjauksessa:

Työnohjauksessa voidaan asiakkaan halutessa hyödyntää kuvallista ilmaisua ja muita luovia elementtejä.