Julkaisut

Omaa kirjallisuutta

Putkisaari, H. 2013. Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmän opaskirja. Kuvalliset menetelmät ratkaisukeskeisen asiakastyön tukena. Liminka: Artera. (ISBN 978-952-93-2156-8)
 
Kirjaa voi lainata useista kirjastoista ja tilata verkkokirjakaupoista.

Kuvaus: Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmä on taide- ja psykoterapeutti Hilkka Putkisaaren kehittämä, kuvataideterapiaa ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa integroiva menetelmä asiakkaan terapeuttiseen kohtaamiseen.
 
Opaskirjassa esitellään Ratkaisukeskeiset kuvat -menetelmän lisäksi sen taustalla oleva ratkaisukeskeistä lähestymistapaa sekä humanistisen ja ratkaisukeskeisen kuvataideterapian perusajatuksia.
 
Kirja soveltuu kuvallista ilmaisua hyödyntävän ratkaisukeskeisen asiakastyön oppaaksi hoito-, kuntoutus. kasvatus- ja sosiaalialoilla toimiville ohjaajille, terapiatyötä tekeville ammattilaisille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Putkisaari, H. 2009.  Sanaton matka: vuorovaikutus puhumattoman autistisen lapsen kuvataideterapiassa. (2.muuttum. painos) Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. (ISBN 978-951-604-060-1)

Kirjaa voi ostaa useista eri verkkokirjakaupoista.

Kuvaus: Sanaton matka on tapaustutkimus autistisen Alli-tytön ja terapeutin välisestä vuorovaikutuksesta kuvataideterapiassa. Kuvataideterapiassa autistista asiakasta lähestytään hyvin erilaisesta lähtökohdasta kuin laajalti käytetyissä käyttäytymisanalyyttisissä kuntoutus- ja terapiamenetelmissä. Keskiössä ovat sanattoman vuorovaikutuksen eri keinot ja kuvallisenilmaisun kautta tapahtuva viestintä. Allin kuvataideterapian tulokset antavat rohkaisevan esimerkin siitä, että myös humanistisesti suuntautuneella terapialla voidaan tukea autistin vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja rikastaa luovuutta. Julkaisussa käsitellystä teemasta on olemassa vähäisesti aikaisempaa suomenkielistä teoriatietoa.

Hiekkanen, N., Putkisaari, H. & Salmela, J. 2013. Kehoni on pesäni. Matka kehotietoisuuteen - Psykofyysinen lähestymistapa ohjaustyössä. Helsinki: Solution Models House. (ISBN 978-952-99476-6-9) Kirjaa voi tilata Alfa Partnersin nettikirjakaupasta.

Kuvaus: Kirja on tarkoitettu terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille psykofyysisen kokonaisuuden oppimisen tueksi. Kirjassa olevat käytännönläheiset psykofyysiseen viestintään ja kehotietoisuuden lisäämiseksi kuvatut työmenetelmät soveltuvat ohjauksellisen ja terapeuttisen työn apuvälineiksi.  Kirjassa olevat harjoitukset vahvistavat vuorovaikutusprosessia ja tukevat oman hyvinvoinnin kasvua ja soveltuvat myös ryhmätyöskentelyn ja yksilövalmennuksen apuvälineiksi. Kirjan kirjoittajat ovat fysioterapian ja psykoterapian ammattilaisia.