Koulutuspsykoterapia


Suomessa psykoterapiakoulutukseen kuuluu pakollisena osana opiskelijan omakohtainen koulutuspsykoterapia (80h). Osa koulutuspsykoterapiasta voi sisältyä koulutukseen (useinmiten ryhmämuotoisena).


Yksilöpsykoterapiakoulutuksessa koulutuspsykoterapia ei voi olla pelkästään ryhmämuotoista vaan opiskelijalla tulee olla myös yksilömuotoista koulutuspsykoterapiaa, joka opiskelijan tulee itse hankkia koulutuspsykoterapiaan pätevältä kouluttajapsykoterapeutilta.

Psykoterapiaopintoihin liittyvää koulutuspsykoterapiaa on pätevä antamaan vaativan erityistason psykoterapeutti (VET), tai uusien koulutusvaatimusten mukainen kouluttajapsykoterapeutti.

Olen koulutukseltani ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja (STOry, JoTo), mikä
antaa minulle pätevyyden toimia ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen
opiskelijoiden koulutuspsykoterapian työnohjaajana.