Parisuhde- ja seksuaaliterapia, sekä psykoseksuaaliterapia

Huom! Kaikki asiakaspaikat ovat varattuja, en ota vastaan uusia asiakkaita
Olen auktorisoitu tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi (NACS). Otan vastaan Oulussa pareja sekä yksilöasiakkaita, jotka haluavat käsitellä parisuhteen toimivuuteen ja/tai seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä keskustellen ja asiakkaan halutessa myös taidetyöskentelyn keinoin.
Seksuaaliterapia EI koskaan sisällä fyysistä koskettamista, vaan se on luottamuksellista keskustelua, ohjausta ja tiedonantoa seksuaalisuuteen, parisuhteeseen ja sukupuolisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.
Seksuaaliterapeutti
Seksuaaliterapeutti rohkaisee asiakasta pohtimaan ja löytämään eri ratkaisuvaihtoehtoja ongelmaansa. Terapeutti tukee asiakasta hyväksymään ja arvostamaan omaa seksuaalisuuttaan, sekä
ohjaa asiakasta ymmärtämään oman ja toisen sukupuolisuuden luonnollisena osana elämää.
Mitä on seksuaaliterapia ja psykoseksuaaliterapia?
Seksuaaliterapia on yksilö- ja/tai pariterapiaa, jossa keskeistä on luvan antaminen seksuaalisuudesta puhumiselle ja asiakkaan omalle seksuaalisuudelle. Terapiassa käsiteltävät asiat voivat olla hyvin erilaisia asiakkaan ongelmasta riippuen, esim:
- seksuaalisen nautinnontunteen puuttuminen
- haluttomuus tai vastenmielisyys seksuaalisuutta kohtaan
- oman kehon hyväksymisen vaikeudet
- sukupuolielämään heijastuvat parisuhdeongelmat (ja päinvastoin)
- omaan seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvä hämmennys
Seksuaaliterapiassa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, sekä mahdollisen parisuhteen tilanne ja sen ongelmakohdat. Ratkaisukeskeisessä seksuaaliterapiassa keskitytään ongelman ratkaisuun eikä niinkään ongelmien syiden tai ilmenemismuotojen kartoittamiseen. Huomion keskipisteenä on asiakkaan voimavarojen tunnistaminen ja vahvuuksien tukeminen.
Psykoseksuaaliterapiassa hoidetaan ihmisen seksuaalielämään liittyviä vaikeuksia, joiden taustalla ei ole lääketieteellisiä tai toiminnallisia ongelmia. Psyykkiset ongelmat (esim. heikko itsetunto) heijastuvat usein seksuaalielämän ongelmina ja päinvastoin. Psykoseksuaaliterapeutilta edellytetään seksologian erityisosaamista (seksuaaliterapiakoulutusta) sekä psykoterapiakoulutusta,
Seksuaalisuuden käsitteleminen taideterapian keinoin:
Taideterapiassa on mahdollista erilaisten seksuaalisuuteen liittyvien tunteiden (esim. häpeä, pelko) käsitteleminen kuvallisessa muodossa silloinkin kun asioista puhuminen tuntuu vaikealta.
Taideterapiassa on mahdollista myös:
  • Fantasioiden ja salaisten toiveiden ilmaiseminen
  • Ennakkoluulojen ja tabujen rikkominen
  • Normalisointi, luvan antaminen
  • Oman seksuaalisuuden hyväksyminen
  • Seksuaalisen energian kanavoiminen taiteentekemiseen