Kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen terapia, sekä taideterapia


Huom! Kaikki asiakaspaikkani ovat täynnä, en ota uusia asiakkaita.


Tarjoan kognitiivista ja/tai ratkaisukeskeistä terapiaa ja taideterapiaa Oulussa itsemaksaville yksilöasiakkaille. En tee Kela-korvattavaa psykoterapiaa.

Mitä on kognitiivinen terapia?
Kognitiivisessa terapiassa työote on asiakaskeskeinen ja asiakasta aktivoiva. Kognitiivisen psykoterapian ydin on ajatusten, tulkintojen ja tunteiden tarkastelussa. Terapiassa pyritään tunnistamaan asiakkaan kannalta ei-toimivia ajattelu- ja käyttäytymismalleja, kyseenalaistamaan niitä ja löytämään niiden tilalle uusia asiakkaan kannalta toimivampia malleja.
Työskentelyn pohjana on tutkiva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin kesken. Asiakkaalle annetut kotitehtävät ovat olennainen osa kognitiivista terapiaa.
Kenelle?
Kognitiivinen terapia soveltuu hyvin erilaisista tunne-elämän ongelmista kärsiville asiakkaille, kuten masentuneille, ahdistuneille, paniikkihäiriöisille ja pelkotiloista kärsiville.
Olkoon minulla tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa ne jotka voin
ja viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan.
- Reinhold Niebuhr -

Mitä on ratkaisukeskeinen terapia?
Ratkaisukeskeinen terapia pohjautuu luottamukselliseen ja tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen asiakkaan ja terapeutin välillä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille ja sitä voidaan toteuttaa useissa erilaisissa tilanteissa ja lähtökohdissa. .
Ratkaisukeskeisyys soveltuu esimerkiksi:
yksilöohjauksena psykososiaaliseen hoitoon ja -kuntoutukseen, perheiden ohjauksena sosiaalityöhön, lastensuojeluun, kouluihin ja neuvoloihin,
sekä työyhteisöjen ohjauksena työpaikoille (työnohjauksellinen lähestymistapa).

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työlle on ominaista:

Asiakaslähtöisyys
Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus
Voimavarakeskeisyys
Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen
Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori
Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys
Yhteistyö ja kannustus
Lähde: Ratkes - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry
(http://www.ratkes.fi/tietoa-ratkaisukeskeisyydestae/artikkeleita/ratkaisukeskeisyys-paehkinaenkuoressa/)