Kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen psykoterapia, sekä taidepsykoterapia

Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Tarjoan kognitiivista psykoterapiaa, ratkaisukeskeistä psykoterapiaa ja taidepsykoterapiaa Oulussa sekä yksilöasiakkaille että ryhmille. Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä, joten kuntoustuspsykoterapia-asiakkailla on on mahdollisuus saada terapiasta korvausta Kelalta.
Minulla on kokemusta hyvin erilaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä, sillä asiakaskuntani on koostunut sekä lapsista, nuorista että aikuisista. Minulla on kokemusta myös tulkin avulla tapahtuvasta työskentelystä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa.
Miten psykoterapiaan hakeudutaan?
Psykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti ottamalla suoraan yhteyttä psykoterapeutti Hilkka Putkisaareen palautelomakkeen kautta. Ensimmäisellä tutustumiskäynnillä tarkennetaan asiakkaan toiveita ja tavoitteita terapialta. Terapiaprosessin aluksi myös sovitaan terapian yhteiset pelisäännöt ja allekirjoitetaan molempia osapuolia sitova terapiasopimus.
Kelan asiakkaiden kanssa sovimme aina muutaman arviointikäynnin ennen kuin päätämme varsinaisen terapian aloittamisesta. Arviointikäynnit ovat asiakkaan omakustanteisia.
Kelan korvauksen saamiseksi asiakkaiden tulee jättää Kelalle hakemus kuntoutuspsykoterapiasta (lomake KU 131 liitteineen). Hakemuslomakkeita on saatavissa Kelan toimipisteistä, lomakkeen voi myös ladata Kelan verkkosivulta www.kela.fi/lomakkeet. Kun asiakas on saanut Kelalta myönteisen päätöksen terapian aloittamisesta, voimme aloittaa varsinaiset terapiatapaamiset.

Mitä on kognitiivinen psykoterapia?
Kognitiivisessa psykoterapiassa työote on asiakaskeskeinen ja asiakasta aktivoiva. Kognitiivisen psykoterapian ydin on ajatusten, tulkintojen ja tunteiden tarkastelussa. Terapiassa pyritään tunnistamaan asiakkaan kannalta ei-toimivia ajattelu- ja käyttäytymismalleja, kyseenalaistamaan niitä ja löytämään niiden tilalle uusia asiakkaan kannalta toimivampia malleja.
Työskentelyn pohjana on tutkiva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin kesken. Asiakkaalle annetut kotitehtävät ovat olennainen osa kognitiivista terapiaa.
Kenelle?
Kognitiivinen psykoterapia soveltuu hyvin erilaisista tunne-elämän ongelmista kärsiville asiakkaille, kuten masentuneille, ahdistuneille, paniikkihäiriöisille ja pelkotiloista kärsiville.
Olkoon minulla tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa ne jotka voin
ja viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan.
- Reinhold Niebuhr -

Mitä on ratkaisukeskeinen psykoterapia?
Ratkaisukeskeinen psykoterapia pohjautuu luottamukselliseen ja tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen asiakkaan ja terapeutin välillä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille ja sitä voidaan toteuttaa useissa erilaisissa tilanteissa ja lähtökohdissa. .
Ratkaisukeskeisyys soveltuu esimerkiksi:
yksilöohjauksena psykososiaaliseen hoitoon ja -kuntoutukseen, perheiden ohjauksena sosiaalityöhön, lastensuojeluun, kouluihin ja neuvoloihin,
sekä työyhteisöjen ohjauksena työpaikoille (työnohjauksellinen lähestymistapa).

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työlle on ominaista:

Asiakaslähtöisyys
Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus
Voimavarakeskeisyys
Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen
Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori
Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys
Yhteistyö ja kannustus
Lähde: Ratkes - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry
(http://www.ratkes.fi/tietoa-ratkaisukeskeisyydestae/artikkeleita/ratkaisukeskeisyys-paehkinaenkuoressa/)