Seksuaalineuvojakoulutus (30 op)

Artera Oy ja ProKouKou Oy järjestävät tammikuussa 2022 alkavia, vuoden mittaisia, 30 opintopisteen laajuisia seksuaalineuvojakoulutuksia. Oulussa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa, Kokkolassa Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa ja Kajaanissa Oppimiskeskus Kainulan (Kajaanin kesäyliopisto) kanssa.
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ja
opetustoimen henkilöstölle ja muille asiasta kiinnostuneille.

Pääkouluttajina toimivat psykoterapeutti (VET), seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS),
tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, KM Hilkka Putkisaari ja

perhe- ja paripsykoterapeutti, toimintaterapeutti AMK, suggestoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE® (koul.), TtM Sari Hietala.

Lisäksi vierailevina luennoitsijoina seksologian erityisasiantuntijoita.


Sisältö: Koulutus toteutetaan vuoden mittaisena (18 kontaktipäivää) prosessikoulutuksena, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus vastaa sisällöltään, sekä vaatimustasoltaan NACS:n (The Nordic Association of Clinical Sexology) seksologian perusopintoja. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi).

Koulutus sisältää seksuaalineuvonnan teoria- ja menetelmäopintoja sekä SAR (SexualAttitude Reassessment) opintoja. Kontaktiopetus koostuu luennoista, ryhmätöistä, harjoituksista, opiskelijan oman prosessin ohjauksesta, vertaistyöryhmien ohjauksesta ja opinnäytetyön ohjauksesta.

Koulutukseen sisältyy lisäksi 16 tuntia ryhmätyönohjausta seksuaalineuvonnasta,
Suomen Seksologisen Seuran kriteerit täyttäviltä työnohjaajilta.

Lähiopetuspäivien ulkopuolisena etäopiskeluna koulutukseen kuuluu perehtymistä alan tutkimusraportteihin ja kirjallisuuteen, syventävä lopputyö, sekä vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutuksen integratiivisessa viitekehyksessä hyödynnetään ratkaisukeskeisen, kognitiivisen, pari- ja perheterapian, sekä tunnekeskeinen terapian perusajatuksia ja työmenetelmiä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa.

Katso tarkemmat tiedot aikatauluista ja ilmoittautumisesta Oulun koulutukseen täältä:

https://www.ppkyo.fi/fi/seksuaalineuvojakoulutus-3...

Kokkolan koulutuksen tarkemmat tiedot täältä:

Kajaanin koulutuksen tarkemmat tiedot täältä:


Koulutuksen hintaan sisältyy lähijaksojen opetus, etäopintojen ja kehittämistyön ohjaus, ryhmätyönohjaus ja Helsingin opintomatkan luennot, koulutukset ja vierailut (matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista muista kustannuksista opiskelija vastaa itse)

Koulutuksen sisältöalueet, mm:
Seksuaalisuuden kulttuurikuva (historia, kulttuuri, sosiologia, uskonto)
Seksuaalisuuden kehittyminen (lääketieteellinen ja psykososiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuuden kohtaaminen (bio-psyko–sosiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa
Seksuaalisuuden moninaisuus
Seksuaalineuvonnan ja terapian perusteita
Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö
Seksuaalihäiriöt ja ongelmat
Oman seksuaalisuuden työstäminen (SAR opinnot)
Eettiset kysymykset
Anatomia ja fysiologia
Seksuaalisuus,sairastuminen ja vammautuminen
Seksuaalineuvonnan ja ohjauksen menetelmät
Elämänkriisit ja seksuaalisuus
Seksuaalinen identiteetti ja orientaatio


Koulutukseen ilmoittautuneille järjestetään valintahaastattelu.
Lopulliset valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden
pohjalta, koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille
kirjallisesti.
Lisätietoja koulutuksen sisällöistä sähköpostitse kouluttajilta hilkka.putkisaari@gmail.com tai sari.a.hietala@gmail.com